تماس برای تعیین وقت مشاوره: ۸۶۰۸۶۷۲۴ - ۸۶۰۸۶۵۹۸۰ - ۸۸۸۸۳۶۵۳ - ۰۲۱

گروه موسسات آریانا

مرجع تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور

ارزشیابی مدارک پزشکی خارج از کشور


اطلاعات-تکمیلی
۱۳۹۷/فروردین/۲۷ تعداد بازدید: 1,954

 از آنجائیکه در موارد متعددی دانش‌آموختگان خارج از کشور که جهت ارزشیابی مدارک پزشکی خود مراجعه می کنند به لحاظ عدم داشتن اطلاعات کافی در خصوص دانشگاههای معتبر و شرایط اعلام شده جهت ارزشیابی مدارک و .. با مشکل جدی مواجه شده و با توجه به روند تصاعدی عزیمت متقاضیان تحصیل به خارج از کشور ومتعاقباً بازگشت و مراجعه این قشر جهت ارزشیابی مدارک، بدیهی است وقفه در ارزشیابی مدارک این افراد که اکثراً بعلت عدم اطلاع از ضوابط و دانشگاههای معتبر صورت می‌گیرد موجب ایجاد نارضایتی و بوجود آمدن جو منفی و فشار به وزارت متبوع می‌گردد که افزایش اینگونه فشارها، اغماض در بررسی میزان دانش و توانائی علمی دانش‌آموختکان خارج را در آینده دربردارد که در این صورت افت سطح علمی دانش‌آموختگان خارج از کشور که در وزارت متبوع ارزشیابی می‌شوند را به دنبال خواهد داشت و بدیهی است این امر در تناقض کامل با اهداف معاونت آموزشی و امور دانشجویی که ارتقاء سطح علمی کلیه دانش آموختگان رشته‌های علوم پزشکی میباشد خواهد بود .

لذا ضرورت دارد کلیه افرادیکه قصد ادامه تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی در خارج از کشور را دارند قبل از عزیمت به خارج از کشور و یا شروع به تحصیل در خارج از کشور نسبت به اخذ اطلاعات لازم از مبادی و مراجع ذیربط اقدام نمایند.

 • تعیین اعتبار دانشگاه ها و موسسات علمی بین المللی براساس استانداردهای بین المللی
 • راهنمایی و ارائه اطلاعات به مراجعین با توجه به کشور محل تحصیل، مقطع تحصیلی، رشته و دانشگاه محل تحصیل (ارائه اطلاعات درخصوص گروه بندی دانشگاه ها)
 • ارزشیابی علمی و عملی مدارک تحصیل دانش آموختگان خارج از کشور
 • تشکیل پرونده، بررسی صحت و سقم مدارک، استعلام نامه ارز، درخواست تاییدیه تحصیلی از دانشگاه محل تحصیل، ارائه اطلاعات در ارتباط با تاریخ کمیسیون و مراجعات بعدی
 • انجام فعالیت های لازم قبل از طرح در کمیسیون و صدور رای از قبیل معرفی به امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی و دریافت نتایج از دبیرخانه های چهارگانه
 • طرح پرونده در کمیسیون های ارزشیابی براساس مصوبات شورایعالی ارزشیابی و با نظر اعضای محترم کمیسیون ارزشیابی، دبیر کمیسیون و رییس کمیسیون
 • انجام امور پس از صدور رای در کمیسیون ارزشیابی از قبیل معرفی به ادارات طرح، پروانه ها، نظام وظیفه و صدور تاییدیه به دانشگاهها، معاونت درمان، و ….، صدور گواهی استفاده یا عدم استفاده از ارز، معرفی به دبیرخانه آموزش دندانپزشکی و تخصصی جهت شرکت در امتحان و یا طی دوره های تکمیلی
 • صدور ارزشنامه یا گواهینامه تحصیلی
 • هماهنگی و انجام امور مربوط به تشکیل جلسات کمیسیون ارزشیابی و جلسات شورایعالی ارزشیابی
 • نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ارزشیابی
 • انجام هماهنگی های لازم و اعلان نظر کارشناسی در کمیسیون های ارزشیابی رشته های مختلف
 • انجام هماهنگی های لازم با اداره وظیفه عمومی، دانشگاه های علوم پزشکی، و دفتر تامین و توزیع نیروی انسانی، اداره صدور پروانه ها، نظام پزشکی و….
 • انجام هماهنگی های لازم با دبیرخانه های مرتبط از قبیل شورای آموزش پزشکی تخصصی (تخصص های بالینی)، دبیرخانه های شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی، دبیرخانه شورای آموزش داروسازی و تخصصی، دبیرخانه علوم پایه
 • آنالیز آماری و تهیه گزارش درخصوص روند مراجعه دانش آموختگان گروه پزشکی از خارج از کشور
 • ارائه پیشنهادات و راهکارهای کارشناسی با توجه به مسائل مرتبط با امور دانش آموختگان خارج از کشور

همه ساله تعداد زیادی از علاقمندان ادامه تحصیلات عالیه رهسپار خارج از کشور میگردند و در دانشگاههای مختلف با سطوح علمی و درجه اعتبار متفاوت مشغول به تحصیل میگردند.

از آنجا که در سایه انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ضوابط و مقررات نظام آموزشی در رشته های گروه پزشکی مورد توجه قرار گرفته و شکل و ساماندهی اصولی بخود گرفته است و به لحاظ حیاتی بودن موضوع خدمات پزشکی، ضرورت دارد مدارک تحصیلی و سطح علمی دانش آموختگان رشته های گروه پزشکی خارج از کشور در بدو ورود به کشور بر اساس معیارهای ضروری تدوین شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد، تا در صورت مشاهده نقص یا کاستی در تجربیات دانش آموختگان مذکور نسبت به معرفی دانش آموختگان جهت طی دوره های تکمیلی در دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور اقدام گردد. از آنجائیکه شناخت ملاکها و معیارهای ارزشیابی برای دانشجویان ایرانی در حال تحصیل در خارج از کشور امری ضروری است ، امید است مجموعه حاضر که مشتمل بر مقررات ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان گروه پزشکی خارج از کشور می باشد در انتخاب دانشگاه محل تحصیل و تسهیل در ارزشیابی بعد از بازگشت به کشور برای دانشجویانی عزیز مفید و موثر واقع گردد.

معیارهای کلی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای خارج از کشور

معیارهای کلی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاههای گروه پزشکی خارج از کشور بر اساس محورهای زیرا نجام می پذیرد:

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع
 • طول مدت دوره تحصیلی در مقاطع رشته های مختلف
 • محتوای برنامه دوره های آموزی و میزان واحدها و دروس (علوم پایه و بالینی) گذرانده شده
 • نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است
 • اظهار نظر سرپرستی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل به کشور مربوطه
 • کاتالوگ و سایر مستندات مربوط به رشته و دانشگاه

بدیهی است تعیین اعتبار دانشگاه می تواند مختص به تعیین اعتبار تمام یا تعدادی از رشته های تحصیلی و یا مقاطع خاصی از یک رشته تحصیلی در دانشگاه مورد نظر باشد.

پزشکی عمومی

معیارهای ارزشیابی:

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع
 • طول مدت دوره تحصیلی و محتوای برنامه دوره های آموزشی
 • نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است
 • قبولی در امتحانات داخلی مورد نظر در ایران

ملاک های ارزشیابی از نظر طول دوره تحصیلی:

 • حداقل طول دوره تحصیلی در مقطع دکترای پزشکی عمومی ۶ سال (۲ سال علوم پایه و ۴ سال بالینی)
 • حداقل طول دوره کارورزی در مقطع دکترای پزشکی عمومی به مدت ۱۸ ماه

مراحل ارزشیابی

مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی در ابتدا توسط کارشناسان اداره کل دانش آموختگان از نظر صحت صدور مدارک ، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل و مدت تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت اخذ تصمیم به کمیسیون ارزشیابی مدارک تحصیلی پزشکی عمومی ارجاع و به شرح ذیل اتخاد تصمیم می گردد:

۱- مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی پزشکی مجدداً از نظر معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل، طول دوره تحصیل (حداقل ۶ سال طول دوره تحصیلی) بررسی و درصورتی که مورد تایید قرار گیرد متقاضی بصورت واجد شرایط شرکت در امتحان پیش کارورزی (پره انترنی) شناخته می گردد و توسط اداره کل دانش آموختگان جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی به دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی معرفی می شود.

تبصره ۱: حداقل طول دوره تحصیلی گذرانده شده مورد قبول (پس از کسر دوره کارورزی طی شده در خارج از کشور) جهت شرکت متقاضیان در امتحان پیش کارورزی ۶ سال می باشد.

تبصره ۲: متقاضیانی که طول دوره تحصیلی آنان (علوم پایه و بالینی) کمتراز ۶ سال باشد جهت شرکت در امتحان پیش کارورزی ملزم به طی کسر دوره تحصیلی محاسبه شده می باشند. تعیین بخشهای آموزشی دوره تحصیلی به عهده کمیسیون ارزشیابی پزشکی است. بدیهی است طول مدت دوره مذکور از مدت کارورزی متقاضی کسر نخواهد گردید.

تبصره ۳: دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی دانشگاههای خارج از کشور که دارای گواهی قبولی در امتحانات زیر باشند از شرکت در امتحان پیش کارورزی معاف می باشند:

 • تمام مراحل ECFMG و یا USMLE آمریکا و کانادا
 • تمام مراحل امتحان PLAB رشته پزشکی انگلستان
 • کنکور انترنی فرانسه
 • امتحان نهایی سایر دانشگاههای خارج از کشور که به تایید شورایعالی ارزشیابی رسیده باشد.

۲- مدارک تحصیلی متقاضیانی که پس از شرکت در امتحان پیش کارورزی موفق به دریافت نمره قبولی شوند جهت تعیین طول مدت کارورزی مجدداً در کمیسیون ارزشیابی پزشکی مطرح می گردد و بر اساس دانشگاه محل تحصیلی و طول دوره کارورزی گذرانده شده در دانشگاه محل تحصیل خارج از کشور، مدت دوره کارورزی متقاضی تعیین وجهت گذراندن دوره مذکور به یکی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی می گردد.

تبصره ۱: حداقل طول دوره کارورزی لازم در مقطع پزشکی عمومی ۱۸ ماه می باشد.

تبصره ۲: در مورد متقاضیانی که پس از اتمام دوره دانشجوئی (علوم پایه و بالینی) ، دوره کارورزی را در مراکز آموزشی معتبر دانشگاههای خارج از کشور نگذرانده باشند در صورت قبولی در امتحان پیش کارورزی ملزم به طی ۱۸ ماه دوره کارورزی در یکی از مراکز آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی داخل کشور هستند.

تبصره ۳: دانش آموختگان رشته پزشکی دانشگاههای خارج از کشور که دارای یکی از شرایط زیر باشند از گذراندن دوره کارورزی مدت ۱۸ ماه معاف بوده و صرفاً جهت آشنائی با نظام آموزشی بهداشتی درمانی کشور ایران ملزم به طی سه ماه دوره کارورزی در یکی از دانشگاههای علوم پزشکی ایران می باشد:

 • دارندگان گواهینامه پزشکی عمومی آمریکا و کانادا
 • کسانیکه دوره یکساله HOUSE JOB و دوره دو ساله (Senior HouseOfficer) و یک سال کار عملی بعنوان REGISTRAR را در مراکز آموزش پزشکی انگلستان انجام داده باشند.
 • افرادی که دوره ۱۸ ماهه (ARZT IN PRAKTIKUM (AIP را در آلمان (بیمارستانهای رسمی دانشگاهی) طی نموده باشند.
 • داشتن گواهینامه Doctorat En Medicine فرانسه
 • داشتن گواهینامه های پزشکی عمومی سایر کشورهای که اعتبار گواهینامه به تائید شورای عالی ارزشیابی رسیده باشد.

تبصره ۴: کسانیکه نتوانند در امتحان پیش کارورزی قبول شوند در صورت درخواست ارزشیابی در یکی از مقاطع لیسانی یا فوق لیسانس براساس ضوابط و شرایط انتقال در هر یک از دو مقطع همانند دانشجویان مردودی داخل کشور در مورد آنان عمل خواهد شد.

تبصره ۵: ضوابط ارزشیابی فوق برای دانش آموختگان رشته پزشکی عمومی که از تاریخ ۷۷/۴/۲۸ شروع به تحصیل نموده اند قابل اجرا می باشد.

رشته های مختلف تخصصی پزشکی

 • اعتبار دانشگاه محل تحصیل دوره دکترای پزشکی عمومی و دوره تخصصی در خارج ازکشور بر اساس ضوابط وزارت متبوع
 •  طول دوره رشته تحصیلی و محتوای برنامه های دوره آموزشی و سمت متقاضی در طی دوره تخصصی
 • مشخصات و نحوه اخذ مدرک تخصصی و نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی پزشکی منوط به انجام ارزشیابی و تائید مقطع دوره دکترای پزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترای حرفه ای پزشکی می باشد.

دوره های فوق تخصصی

 • معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره فوق تخصصی بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
 • مرتبط بودن عنوان رشته فوق تخصصی طی شده با عنوان مقطع تحصیلی (بورد تخصصی) قبلی متقاضی طبق ضوابط و مقررات آموزشی داخل کشور
 • طول و محتوای برنامه آموزشی رشته فوق تخصصی و سمت متقاضی در طی دوره فوق تخصصی در خارج از کشور

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های فوق تخصصی خارج از کشور منوط به انجام ارزشیابی و تائید مقطع تخصصی (دانشنامه تخصصی) و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی (بورد) رشته گذرانده شده می باشد.

دوره های تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ)

 • معتبر بودن دانشگاه و مرکز آموزشی محل تحصیل دوره آموزش تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) بر اساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • مرتبط بودن عنوان رشته تکمیلی تخصص پزشکی (فلوشیپ) طی شده با عنوان مقطع تحصیلی (رشته تخصصی-بورد) قبلی متقاضی، طبق ضوابط و مقررات دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی
 • طول و محتوای برنامه های آموزشی رشته تحصیلی
 • سمت متقاضی در طی دوره تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)

اصل مهم: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان دورههای تکمیلی تخصصی پزشکی (فلوشیپ) منوط به انجام ارزشیابی مقطع دوره تخصصی پزشکی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع تخصصی (بورد) بعنوان پیش نیاز رشته مربوطه می باشد. طول مدت دوره تکمیلی مورد قبول حداقل ۱۲ ماه آموزش تمام وقت می باشد.

معیارهای ارزشیابی:

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی
 • داشتن دیپلم کامل متوسطه
 • شرایط ورود به دوره دندانپزشکی عمومی
 • طول و محتوای برنامه تحصیلی

مراحل ارزشیابی:

۱- مدارک تحصیلی دانش آموختگان متقاضی ارزشیابی ابتدا توسط کارشناسان اداره کل امور دانش آموختگان از نظر صحت صدور، معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بررسی و در صورت تایید جهت تعیین ارزش به کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی اداره کل امور دانش آموختگان ارجاع می گردد.

۲- مدارک تحصیلی متقاضیان در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی از نظر معتبربودن دانشگاه محل تحصیل و طول دوره تحصیلی بررسی میگردد و در صورت تایید تحصیلات گذرانده شده ارزشیابی لازم بعمل آمده و متقاضیان واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی شناخته می گردند.
تبصره: تعیین تعداد واحدهای درسی ضروری در دوره تکمیلی و لزوم تدوین پایان نامه بر اساس دانشگاه محل تحصیل، طول دوره آموزشی و واحدهای درسی گذرانده شده، توسط کمیسیون دندانپزشکی صورت می گیرد.

۳- پس از ارزشیابی اولیه، چنانچه متقاضی واجد شرایط شرکت در دوره تکمیلی گردد، جهت گذراندن دوره تکمیلی (با ذکر تعداد و نوع واحدهای ضروری) به دبیرخانه شورای آموزشی دندانپزشکی و تخصصی معرفی میگردد.

۴- کلیه افراد معرفی شده به دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی طبق ضوابط آن دبیرخانه به دانشگاههای علوم پزشکی کشور معرفی می گردند.

۵- مدارک تحصیلی متقاضیانی که با موفقیت دوره تکمیلی تعیین شده را گذرانده اند، همراه با گواهی و ریز نمرات رسمی طی دوره تکمیلی توسط دانشگاه محل تحصیل که به تایید دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی رسیده است در کمیسیون ارزشیابی دندانپزشکی مطرح و تعیین ارزش میگردد.

تبصره: کلیه دانش آموختگان رشته دندانپزشکی پس از قبولی در امتحانات مربوطه و طی دوره های تکمیلی و اخذ عنوان دکتری دندانپزشکی می توانند خدمات درمانی خود را ارائه نمایند.

رشته‌های ‌مختلف ‌تخصصی‌ دندانپزشکی‌

 • معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل دوره تخصصی در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
 • طول دوره رشته تحصیلی و محتوای برنامه های آموزشی و عنوان یا سمت متقاضی در طی دوره تخصصی شرایط ورود به دوره تخصص دندانپزشکی

اصل: بررسی و ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان رشته های تخصصی دندانپزشکی منوط به انجام ارزشیابی و تایید مقطع دوره دکترای دندانپزشکی عمومی متقاضی و در نتیجه ارائه گواهی فراغت از تحصیل در مقطع دکترای دندانپزشکی عمومی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده دانش آموختگان رشته دندانپزشکی در مقطع تخصصی خارج از کشور که مدارک آنان از یکی از دانشگاههای معتبر مورد تایید وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی صادر گردیده باشد:

 • اصل آخرین مدرک تحصیلی خارجی که صحت صدور و تعلق آن به شخص به تصدیق و تایید (مهر و امضاء نمایندگی ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.
 • فتوکپی از پشت و روی اصل آخرین مدرک تحصیلی تخصصی.
 • اصل ریزنمرات تحصیلی برای کشورهایی که از طرف دانشگاه ریز نمره صادر می نمایند که به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.
 • فتوکپی از ریز نمرات
 • اصل گواهی و فتوکپی طول دوره با ذکر برنامه آموزشی که از طرف دانشگاه محل تحصیل صادر شده باشد و به تایید نمایندگی (ج . ا. ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.
 • ارائه اصل گواهی و فتوکپی آن در صورت داشتن عنوان یا پست در حین تحصیل در کشور مربوطه که از مراکز معتبر آموزشی دانشگاه یا سازمان نظام پزشکی صادر و به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) در کشور مربوطه رسیده باشد.
 • اصل پایان نامه تحصیلی (تز) و خلاصه ای از آن حداکثر در دو برگ و فتوکپی آن
 • اصل و فتوکپی گواهی و شرط ورود به دوره تخصصی صادر از دانشگاه محل تحصیل که به تایید نمایندگی (ج.ا.ا) درکشور مربوطه رسیده باشد.
 • کاتالوگ دانشکاه محل تحصیل
 • فتوکپی تمام صفحات شناسنامه و کارت پایان خدمت وظیفه یا معافیت دائم در مورد آقایان (در صورت دارا بودن)
 • اصل و فتوکپی مدرک قبلی (دکتری دندانپزشکی) در ایران یا خارج
  تبصره: دانش آموختگان خارج از کشور رشته دندانپزشکی مقطع تخصص در صورتیکه مدرک قبلی آنان صادره از یکی از دانشگاههای معتبر در خارج از کشور بر اساس ضوابط قانونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد ملزم به ارائه کلیه مدارک مورد نیاز برای ارزشیابی رشته دندانپزشکی در مقطع عمومی می باشند که پس از ارزشیابی مقطع عمومی برابر نظر کمیسیون های مربوطه بررسی مدرک تخصصی امکان پذیر می باشد.
 • ترجمه رسمی کلیه مدارک برای کشورهای غیر انگلیسی زبان

تبصره: کلیه مدارک تحصیلی خارجی پس از تایید (مهر و امضاء) نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوطه می بایست به تایید (مهر و امضاء) وزارت امور خارجه ایران نیز رسیده باشد.

ضوابط عمومی ارزشیابی مدارک بر اساس موارد مندرج در بخش پزشکی عمومی خواهد بود.

مصوبه بیست و یکمین جلسه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ ۸۱/۱۰/۲۸ در خصوص ارزشیابی مدارک تحصیلی و نحوه ادامه تحصیل دانشجویان و فارغ التحصیلان خارج از کشور رشته داروسازی

 • مغایرت مصوبات جلسات پانزدهم و شانزدهم شورای آموزش داروسازی با مصوبات شورای دبیران و شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی ، در جلسه آنیده شورای آموزش داروسازی و تخصصی اصلاح شود.
 • دانشجوی مقطع کارشناسی داروسازی (‌B.S) خارج از کشور ، پس از انتقال به داخل جهت ادامه تحصیل بایستی تغییر رشته به رشته دیگری در مقطع کارشناسی بدهد.
 • دانشجوی مقطع دکترای عمومی داروسازی خارج از کشور می‌تواند پس از انتقال به داخل در مقطع دکترای عمومی داروسازی ادامه تحصیل بدهد.
 • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی داروسازی داخل کشور و یا خارج از کشور ، مدرک کارشناسی داروسازی دریافت می‌کنند و نمی‌توانند در مقطع دکترای عمومی داروسازی ادامه تحصیل دهند.
 • فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد داروسازی خارج از کشور می‌توانند در مقطع Ph.D. رشته های مرتبط داخل کشور (پس از قبولی در آزمونهای ورودی) ادامه تحصیل دهند.

ارزشیابی مدارک دانش آموختگان بر اساس ضوابط مندرج در جدول ذیل خواهد بود.

کشور آمریکا

نوع مدرک تحصیلی: Ph.D,M.s.B.S

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: لیسانس، فوق لیسانس. دکترای تخصصی

کشور آلمان

نوع مدرک تحصیلی: Diplome – Dr.rer,nat

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: فوق لیسانس. دکترای تخصصی

کشور انگلستان

نوع مدرک تحصیلی: B.s – Ms – Ph.D – M.phil

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: لیسانس، فوق لیسانس، فوق لیسانس پژوهشی، دکترای تخصصی یا دکترای پژوهشی

کشور آرژانتین

نوع مدرک تحصیلی: Licenciado – سایر مدارک

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: لیسانس، بر اساس نظر کمیسیونها

کشور اتریش

نوع مدرک تحصیلی: Magister – Dr.rer.nat

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: فوق لیسانس، دکتری تخصصی

کشور ایتالیا

نوع مدرک تحصیلی: Dottore چهار ساله – Dottore پنج ساله – Dottorato Di.ricerca

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: لیسانس، فوق لیسانس، دکتری Ph.D پژوهشی

کشور اسپانیا

نوع مدرک تحصیلی: Licenciada

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: لیسانس

کشور بلژیک

نوع مدرک تحصیلی:  دوره های سه ساله و چهار ساله

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: با نظر کمیسیونها

کشور پاکستان

نوع مدرک تحصیلی:  Ph.D – M.s – B.S

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: با نظر کمیسیونها

کشور ترکیه

نوع مدرک تحصیلی: Lisanse – Yuksek Lisons – Ph.D

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: لیسانس، فوق لیسانس، دکتری تخصصی

کشور سوئد

نوع مدرک تحصیلی: دوره های سه ساله وچهار ساله – Ph.D

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: پس از طی دوره تکمیلی لیسانس با نظر کمیسیون – دکتری (Ph.D) پژوهشی

کشور فرانسه

نوع مدرک تحصیلی: Maitrise – D.E.A – Ph.D

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: لیسانس، فوق لیسانس، دکتری تخصصی

کشور فیلیپین

نوع مدرک تحصیلی: Ph.D – M.s – B.S

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: با نظر اعضا کمیسیونها

کشور هندوستان

نوع مدرک تحصیلی: Ph.D – M.s – B.S

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: با نظر اعضا کمیسیونها

کشورهای بلوک شرق اروپا

نوع مدرک تحصیلی: Ph.D – M.s – B.S

شرایط ارزشیابی: در صورت داشتن شرایط لازم

چگونگی اخذدکترای داروسازی: با نظر اعضا کمیسیونها

 

شرایط لازم: سنوات تحصیلی، تعداد واحداهای گذرانده شده معدل، در صورت داشتن پایان نامه، تحقیقاتی بودن آن می باشد.

-سایر مدارک  دانشگاهی دریافتی با نظر کمیسیونهای ارزشیابی و براساس مصوبات شورای عالی ارزشیابی تعیین  ارزش می گردد.

تبصره: کسانیکه از تاریخ ۸۱/۱/۱ به بعد مقطع Ph.D را در یکی از دانشگاههای خارج از کشور شروع نموده اند  ملزم به کذرانده Course بر اساس سیستم آموزشی داخل کشور می باشند، در غیر اینصورت مدارک آنان بعنوان دکتری (Ph.D) پژوهشی تعیین ارزش میگردد.

بر اساس مصوبه شورای عالی ارزشیابی، مدارک تحصیلی دانشجویانی که تا تاریخ ۸۰/۱۰/۱۱ معادل ۲۰۰۲/۱/۱ میلادی دانش آموخته می شوند با توجه به شرایط زیر ارزشیابی می گردد. بدیهی است مدارک دانش آموختگانی که بعد از تاریخ فوق دانش آموخته می شوند قابل ارزشیابی نخواهد بود.

شرایط عمومی:

برای ارزشیابی دانش آموختگان دانشگاههای مشترک المنافع در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و داروسازی عبارتند از:

الف) خروج قانونی از کشور

ب) طی دوره کامل رشته مربوطه و کسب موفقیت

ج) رعایت سقف سنوات مجاز تحصیل

شرایط اختصاصی:

الف ) دانش آموختگان رشته پزشکی:

علاوه بر دارا بودن شرایط عمومی موظفند در امتحان جامع علوم پایه شرکت و پس از موفقیت در آن در امتحان جامع پیش کارورزی شرکت و حد نصاب نمره را اخذ تا جهت طی دوره کارورزی و ارائه پایان نامه معرفی گردند.

ب) دانش آموختگان رشته دندانپزشکی:

دانش آموختگان این رشته علاوه بر شرایط عمومی موظف به شرکت در امتحان جامع علوم پایه دندانپزشکی و کسب نمره قبولی می باشند، در صورت موفقیت برای دوره تکمیلی ۴ ساله اختصاصی (کلینیکی و  پاراکلینیکی) به دانشگاههای واجد شرایط بر اساس ضوابط و مصوبات معرفی خواهند شد.

ج) دانش آموختگان رشته داروسازی:

این قبیل دانش آموختگان علاوه بر شرایط عمومی بایستی مراحل زیر را طی نمایند:

۱) شرکت و موفقیت در امتحان علوم پایه.

۲) شرکت در امتحان ارتقاء مقطع کارشناسی به کارشناسی ارشد و دکترا و کسب موفقیت در آن، که در اینصورت مدارک آنها به عنوان دانش آموخته دوره کارشناسی ارزشیابی خواهد گردید. دانش آموخته می تواند در مقطع بالاتر بر اساس ضوابط و مصوبات ادامه تحصیل دهد.

ملاحظات:

الف) تعداد دفعات مجاز به شرکت در امتحان و نیز ادامه تحصیل در دانشگاههای داخل مطابق مقررات کامل دانشجویان داخل خواهد بود.

ب) کل هزینه های طی دوره تکمیلی مطابق آئین نامه به عهده دانشجو است.

ج) دانشجویانی که با شرکت به تعداد دفعات مجاز در امتحانات علوم پایه و یا امتحان جامع پیش کارورزی موفق به کسب نمره قبولی نگردند صرفاً برای دوره های  کاردانی و کارشناسی ارزشیابی می شوند.

د) دانشجویان بعد از ورود به دانشگاههای داخل کشور مشمول کلیه قوانین و آئین نامه های آموزشی داخل کشور خواهند بود.

سوالات کاربران

سوال خود را در این قسمت بپرسید:

 1. anooshad گفت:

  salam
  mibakhshid madrake dandanpezeshkie gorjestan dar london ghabele ghabol hast

  1. سلام
   بله. باید امتحان ارزشیابی بدید.

 2. noosh گفت:

  bebakhshid madrake dandanpezeshkie gorgestan dar london ghabele ghabol hast?

 3. مینا گفت:

  سلام
  بعد از قبولی در امتحان کارورزی و تعیین مدت کارورزی توسط کمیسیون بر چه اساسی معرفی به یکی از دانشگاه های علوم پزشگی صورت می گیرد؟
  با تشکر.

 4. ماهان گفت:

  با سلام و احترام
  پسرم سال دوم دندانپزشکی در مسکو هست.آیا با معدل کتبی سوم۱۵.۸۸ و کل۱۷.۶۶
  پیش دانشگاهی کل۱۵.۵۶ و کتبی۱۲.۴۵ از نظر معدل میتوانیم برای انتقالی به ایران اقدام کنیم.ممنون

  1. سلام
   برای اطلاع از شرایط دقیق انتقال به ایران به لینک زیر مراجعه کنید.
   آیین نامه انتقال دانشجویان رشته های پزشکی به ایران

 5. امید عظیمی گفت:

  سلام و خسته نباشید. میخواستم ببینم برای دوره های فلوشیپ حداقل باید چند ماه باشه تا مورد تایید باشه؟ و اینکه برای هر کشور مدت زمان خاصی مورد تایید هست؟
  (به طور مثال کشور اتریش)

  1. سلام وقت بخیر
   در تمامی کشور ها ۹۰% طول و محتوای دوره شما باید با همان دوره در ایران مطابقت داشته باشد تا مورد ارزشیابی قرار بگیره

 6. محمد گفت:

  سلام و عرض ادب
  برادر من دوره پزشکی را در خارج از کشور طی کردند و از معافیت تحصیلی استفاده کردند بعد از آن به مدت یک سال فراغت دوره تخصص را ادامه دادند و دوسال از تخصص ایشان گذشته سوال بنده این است که بعلت اینکه بعد از یکسال ایشان تخصصشان را ادامه دادند ایا مورد تایید وزارت بهداشت ایران واقع میشود یا خیر به نظر شما باید ایشان چه کاری انجام دهند ممنون میشوم راهنمایی بفرمایید تشکر

  1. بهزاد عیان پور گفت:

   سلام
   ملاک وزارت بهداشت نوع دانشگاه و اینکه در سالی که شروع به تحصیل کردند اون دانشگاه مورد تایید بوده یا نه هستش .
   بهتره برای اطلاع دقیق از شرایطتون با داشتن مدارک به وزارت بهداشت طبقه اول معاونت ارزشیابی مراجعه کنید.

 7. فاطمه اکرمی گفت:

  دخترم دانشجو پزشکی چین سال ۲۰۱۴ هستن. ایا تایید مدرک چین از ورودیهای سال مشخصی قابل تایید هست یا برای دخترم هم قابل تایید میباشد؟

  1. بهزاد عیان پور گفت:

   سلام
   شما ورودی سال پیش هستید، بسته به دانشگاهتون داره. بهتره برای اطمینان از سطح ارزشیابی به وزارت بهداشت مراجعه کنید .

   موفق باشید

 8. امیرحسین گفت:

  سلام،ببخشید طبق تبصره ۳(…امتحان نهایی سایر دانشگاههای خارج از کشور که به تایید شورایعالی ارزشیابی رسیده باشدباشد) آیا دانشگاه های چین جزو این دانشگاه ها هست یا خیر؟

  1. بهزاد عیان پور گفت:

   سلام
   کسانی که در دانشگاههای کشور های آلمان، انگلستان، فرانسه، امریکا و کانادا در رشته پزشکی عمومی که دارای گواهی قبولی در امتحانات این کشور ها باشند فقط از شرکت در امتحان پیش کارورزی معاف می باشند.
   سایر کشور ها تا کنون به این لیست اضافه نشده اند.

 9. امیرحسین گفت:

  سلام،ببخشید خواندن پزشکی در دانشگاه مورد تایید چین شامل حال عبارت#سایر کشور ها# در تبصره ۳ > (امتحان نهایی سایر دانشگاههای خارج از کشور که به تایید شورایعالی ارزشیابی رسیده باشد.) و (داشتن گواهینامه های پزشکی عمومی سایر کشورهای که اعتبار گواهینامه به تائید شورای عالی ارزشیابی رسیده باشد.) می شود یا نه؟

  1. بهزاد عیان پور گفت:

   سلام
   همون طور که بهتون گفتم در حال حاضر خیر.
   اما در هر حال مدارک دانشگاههای چین همچون سایر کشور ها ارزشیابی میشود .

 10. lli گفت:

  آیا اطلاعیه ای راجع به دانشجویان دندانپزشکی در خارج از کشور چه دانشگاه مورد تایید و چه غیر تایید باید ازمون مهارت ملی بدهند صحت داره ؟؟؟؟

  1. بهزاد عیان پور گفت:

   سلام
   این اشتباه رایجی است که اکثر بچه ها میکنند، آزمون و ارزشیابی فقط و فقط برای متقاضیانیه که در دانشگاههای مورد تایید درس خوندن، و بقیه دانشجو ها به هیچ عنوان ارزشیابی نمی شند.

 11. احمد قاسميان گفت:

  سلام
  آیا معدل دیپلم وپیش دانشگاهی در ارزشیابی مدرک دکتراى پزشکی وداروسازی مهم است؟
  اگه أهمیت دَارد ، آیا معدل کتبی است یا معدل کل؟ وچه عددی مد نظر است؟

  1. بهزاد عیان پور گفت:

   سلام وقت بخیر
   آنچه صراحتا در آیین نامه ارزشیابی وزارت بهداشت نوشته شده، اشاره ای به معدل متقاضی برای ارزشیابی نشده است.

   معیارهای ارزشیابی:
   ۱. معتبر بودن دانشگاه محل تحصیل بر اساس ضوابط قانونی وزارت متبوع
   ۲. طول مدت دوره تحصیلی و محتوای برنامه دوره های آموزشی
   ۳. نوع امتحانات گذرانده شده که منجر به اخذ مدرک گردیده است
   ۴. قبولی در امتحانات داخلی مورد نظر در ایران

 12. معصومه ازرمی گفت:

  سلام. خسته نباشید. برادر من الان تو روسیه ترم ۲ دندانپزشکی می خونه.لیسانس عمران داشت و سربازی هم نرفته. به خاطر بالا رفتن قیمت دلار می خوایم برگرده اینجا سربازی بره و بعد دوباره برگرده روسیه و یه سال دیگه بخونه و انتقالی بگیره. چنین چیزی از لحاظ قانونی که مشکلی نداره؟ لطفا راهنمایی کنید.

  1. بهزاد عیان پور گفت:

   سلام
   همون طور که در آیین نامه اومده باید ۷۲ واحد با حداقل ۷۵% نمره رو پاس کنند تا بتونه به ایران انتقالی بگیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *