تماس برای تعیین وقت مشاوره: ۸۸۰۳۷۸۶۳ - ۸۸۶۱۹۳۱۰ - ۰۲۱

Medical Study

مرجع تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور

آرشیو دسته بندی مطالب:

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 304

داروسازی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 364

بهترین دانشگاه های پزشکی دنیا در سال ۲۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 311

شهریه‌ دانشجویان انتقالی رشته های پزشکی خارج به داخل
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 341

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,445

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,147

اخبار
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 819

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,030

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 742

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 748

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 574

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 538