تماس برای تعیین وقت مشاوره: ۸۸۰۳۷۸۶۳ - ۸۸۶۱۹۳۱۰ - ۰۲۱

Medical Study

مرجع تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور

آرشیو دسته بندی مطالب:

بهترین دانشگاه های پزشکی دنیا در سال ۲۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 19

شهریه‌ دانشجویان انتقالی رشته های پزشکی خارج به داخل
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 58

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,076

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 878

اخبار
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 600

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 798

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 495

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 511

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 352

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 332