تماس برای تعیین وقت مشاوره: ۸۸۰۳۷۸۶۳ - ۸۸۶۱۹۳۱۰ - ۰۲۱

Medical Study

مرجع تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور

آرشیو دسته بندی مطالب:

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 561

داروسازی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 650

بهترین دانشگاه های پزشکی دنیا در سال ۲۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 533

شهریه‌ دانشجویان انتقالی رشته های پزشکی خارج به داخل
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 588

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,718

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,362

اخبار
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 990

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,221

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 930

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 942

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 758

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 723