تماس برای تعیین وقت مشاوره: ۸۸۰۳۷۸۶۳ - ۸۸۶۱۹۳۱۰ - ۰۲۱

Medical Study

مرجع تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور

آرشیو دسته بندی مطالب:

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 46

داروسازی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 51

بهترین دانشگاه های پزشکی دنیا در سال ۲۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 78

شهریه‌ دانشجویان انتقالی رشته های پزشکی خارج به داخل
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 115

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,152

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 928

اخبار
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 645

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 841

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 545

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 559

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 406

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 371