تماس برای تعیین وقت مشاوره: ۸۸۰۳۷۸۶۳ - ۸۸۶۱۹۳۱۰ - ۰۲۱

Medical Study

مرجع تحصیل علوم پزشکی در خارج از کشور

آرشیو دسته بندی مطالب:

آزمون ملی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 889

داروسازی
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 941

بهترین دانشگاه های پزشکی دنیا در سال ۲۰۱۹
تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 802

شهریه‌ دانشجویان انتقالی رشته های پزشکی خارج به داخل
تاریخ انتشار: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید: 835

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,974

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,681

اخبار
تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,178

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۸ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,422

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,131

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 1,157

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 958

اخبار
تاریخ انتشار: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
تعداد بازدید: 903